Toggle description
Llun: Tim Dickeson, 2019. Chapter Arts Centre, Cardiff

Tudalen Ymgeisio yn Gymraeg

Deunyddiau Ymgeisio yn Gymraeg i’w Lawrlwytho

Isod mae’r holl wybodaeth y dylai fod ei hangen arnoch i wneud cais am Ysgoloriaethau Creadigol Weston Jerwood 2020-2022.

Darganfod Mwy – Trosolwg WJCB 2020-2022

Canllawiau Cais

Cwestiynau Cyffredin Sefydliadau Cynnal WJCB 2020-2022

Cynhwysiant ac Amrywiaeth Economaidd-Gymeithasol yn y Celfyddydau, Pecyn Cymorth i Gyflogwyr

Cnoi cil am Symudedd Cymdeithasol: Papur briffio i Raglen Ysgoloriaethau Creadigol Weston Jerwood, Dr Dave O’Brien

Ein Hegwyddorion | Jerwood Arts

Cwis Sefydliadau Cynnal

 

 

Gywnewch Gais Nawr

Ewch ati i lenwi’r ffurflen yn y ddogfen Word, cyn ei hanfon mewn e-bost at sarahg@jerwoodarts.org pan fydd yn gyflawn.